o mnie

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Pracę magisterską obroniłam w 1990 roku. Od 1993 mieszkam w Sokółce, gdzie się urodziłam. Jako szkolny pedagog pracowałam w Szkole Podstawowej nr 1, a od roku 1995 w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. Jestem nauczycielem dyplomowanym.
Krótka charakterystyka zawodowej ścieżki:
- studia podyplomowe (UMCS Lublin) w zakresie rozwoju profesjonalnego nauczycieli, specjalizacja: działania psychokorekcyjne;
- interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- certyfikat (MEN) ukończenia cyklu szkoleń w zakresie promocji zdrowia i wychowania seksualnego;
- certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego o umiejętnościach w zakresie profilaktyki uzależnień;
- członek Zespołu Interdyscyplinarnego;
- realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców;
- mediator sądowy;
Niniejsza strona ma ułatwić przede wszystkim kontakt ze mną; zarówno dorosłym, jak i młodzieży - moim uczniom, ale również ich koleżankom i kolegom.

Krystyna Możejko-Andryszczyk